TILLYKKE TIL MARIANNE WIINHOLT

MODTAGER AF WOMEN’S BOARD AWARD 2022

Kandidat Marianne Wiinholt

56-årige Marianne Wiinholt modtog fredag 25. marts den prestigefyldte pris, Women’s Board Award. Prisen blev overrakt af Bjarne Corydon og ny juryleder Lars Rasmussen hos Deloitte i København i selskab med 150 inviterede gæster.

Marianne Wiinholt har en mangeårig karriere i Ørsted, tidligere Dong Energy, senest som CFO og VP, bag sig. En stilling hun fratræder 1. april for at tiltræde som Group CFO i WS Audiology. Sideløbende har Marianne Wiinholt indledt en professionel bestyrelseskarriere med nuværende poster i Norsk Hydro og Coloplast.

”Jeg er utrolig stolt af og glad for at modtage prisen. Jeg ser den som en anerkendelse af den rolle, jeg spiller i de virksomheder, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejde er et teamwork. En stærk teamdynamik og gode relationer til ledelsen er afgørende for at skabe værdi i bestyrelsesarbejdet, og dette er noget, jeg lægger meget vægt på, og synes jeg lykkes med. Jeg repræsenterer den typiske CFO profil som er ’plug and play’ i forhold til at lede en revisionskomite. De mange års erfaring i store og komplekse virksomheder gør dog, at mit fokus er langt bredere, og det er det, der gør det interessant for mig”.

Det er en jury af erfarne bestyrelsesledere, der har valgt Marianne Wiinholt som modtager af Women’s Board Award 2022, med afgående juryleder, Thomas Thune Andersen, i spidsen:

”Jeg har dybt værdsat mit samarbejde med Marianne over mange år, både i Ørsted og i de andre bestyrelsesrelaterede opgaver vi har haft sammen. Marianne er en rollemodel af højeste karat og fortjener denne vigtige anerkendelse for sin store indsats”.

”Udover en stærk executive karriere og relevant bestyrelseserfaring er det vigtigt, at prismodtageren både kan og vil bruge prisen til at være aktiv ambassadør for den diversitet, der mangler i det danske bestyrelses-landskab. Vi har brug for kompetente, tydelige rollemodeller, der tør gå forrest.”

Marianne Wiinholt er den syvende modtager af Women’s Board Award i Danmark. Hun er udvalgt blandt en omfattende pulje af kvindelige bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke har en formandspost, men vurderes at have potentialet som rollemodel for fremtidens bestyrelsesledere af begge køn. Kandidaterne har leveret dokumenterede økonomiske resultater og har stærke referencer fra deres erhvervskarrierer både i og uden for bestyrelseslokalerne.

”Jeg kunne ønske, der ikke var behov for en særlig bestyrelsespris for kvinder, men det er der, indtil den dag, hvor kvinder ikke af den ene eller anden årsag ’står af’, inden de når de øverste ledelsesniveauer. Især er kvinder stærkt underrepræsenterede i CEO positioner. Jeg har siddet i Norsk Hydros bestyrelse i mange år, og der ser jeg de greb, de har taget i Norge for at få flere kvinder i bestyrelser, virker. Jeg tror på, at der skal bruges en bred værktøjskasse for at få flere kvinder frem i de forreste rækker, hvor nogle har effekt hurtigt og andre vil kræve tid, her vil jeg nævne delt barsel, som jeg tror vil have stor effekt på sigt. Rollemodeller er vigtigt, og her tror jeg, en pris som Women’s Board Award gør en forskel”.

JURYENS BEGRUNDELSE

Årets prismodtager har været aktiv på bestyrelsesfronten i mere end et årti – på tværs af Norden, med en række poster i absolut betydelige selskaber i forskellige brancher.

Samtidig med sit bestyrelsesvirke, har årets prismodtager også formået at varetage et særdeles tungt og ansvarsfuldt direktionsjob i en virksomhed, som gennem en årrække har undergået meget store transformationer, høj vækst og nye ejerforhold. En virksomhed, som i dag er en af landets største og i tidens ånd, også blandt de mest bæredygtige og grønne – og alt sammen opgaver, som vores prismodtager har løst til UG med kryds og slange – uden at det på nogen måde er gået ud over hendes engagement eller indsats i bestyrelsesarbejdet. Eller omvendt naturligvis!

Således udtaler både tidligere og nuværende bestyrelseskolleger til vores prismodtager, at de i hende har mødt en sjældent grundig forberedelse, en altid aktiv mødedeltagelse, et stort fokus på “bolden” – uanset at bolden jo flytter sig med tiden, stor “fighter-ånd”, en udpræget grad af ordentlighed, altid med velafbalancerede overvejelser mellem det korte og det lange sigt, en evigt behagelig og imødekommende personlig stil med stærke bidrag til den gode stemning i bestyrelseslokalerne, og endelig – men ikke mindst – med særdeles stærke bidrag inden for hendes spidskompetenceområde, som bl.a. dækker økonomi, finans og risikostyring.

Heller ikke på uddannelsesfronten har vores prismodtager ligget på den lade side, og har således vedblivende holdt sig selv opdateret – også efter sin oprindelige kandidatgrad – med kurser på bl.a. IMD og Wharton. Hun har også selv bidraget til udviklingen af det gode bestyrelsesarbejde, dels som underviser på CBS’ bestyrelsesuddannelse, dels som bestyrelsesmedlem af Bestyrelsesforeningen.

Ingen i juryen har således været i tvivl om, at det er en af landets flittigste arbejdskapaciteter, som i dag skal modtage hæderen Women’s Board Award 2022, og det er en enig priskomité, som er glade og stolte over at kunne fortælle, at årets prismodtager er: Marianne Wiinholt.

WOMEN’S BOARD AWARD 2022 I BILLEDER

GÅ IKKE GLIP AF NYHEDER

PARTNERS OF WOMEN’S BOARD AWARD 2022

Deloitte