KANDIDATER 2022

Kandidaterne er udvalgt ud fra kriterier, der omfatter specifikke krav til bestyrelses- og ledelseserfaring. Ud fra disse kriterier oprettes en long list med 50-60 kandidater, der efterfølgende vurderes ud fra kommunikationsevner, personlig fremtoning og renommé, relationskompetencer og ønsket om at fremstå som rollemodel for fremtidens bestyrelsesledere og for kvinder, som har ambitioner om en bestyrelseskarriere. Long listen reduceres til en short list med kandidater, der herefter, ud fra referencer og interviews, indgår i et felt, hvor juryens stemmer endeligt afgør, hvem der er årets prismodtager.

Prismodtageren offentliggøres 28. januar 2022