KANDIDATER 2022

Læs mere om kandidaterne her.

Kandidaterne er udvalgt ud fra en række kriterier, der omfatter specifikke krav til bestyrelses- og ledelseserfaring.

Search partner udvælger 50-60 kandidater, der inddeles i tre undergrupper. Ved det indledende jurymøde drøftes blandt andet, hvilke aktuelle forhold i erhvervslivet, der har betydning for vægtning af klassiske kompetencer og behovet for nye indsigtsområder.

Herefter udvælges 15-20 kandidater til en short list, hvor kommunikationsevner, personlig fremtoning, renommé, relationskompetencer og ønsket om at fremstå som rollemodel for fremtidens bestyrelsesledere, også vægtes.

Endeligt udvælges 3-5 kandidater til interview og der indhentes referencer fra de bestyrelser, hvor kandidaterne er aktive medlemmer.

Ved afsluttende jurymøde er det juryens stemmer, der endeligt afgør, hvem der er årets prismodtager. Partnere er uden stemmeret, og jurylederens stemme tæller dobbelt i tilfælde af, at to eller flere kandidater har samme stemmetal.

Prismodtageren offentliggøres 25. marts 2022