BRITT MEELBY JENSEN

BRITT MEELBY JENSEN

  • Adm. direktør, Ambu A/S
  • Bestyrelsesposter: Novo Holdings, Hempel Foundation & Hempel Invest
  • Nomineret til Women’s Board Award 2024

Britt Meelby Jensen – adm. direktør i Ambu A/S – er nomineret til Women’s Board Award 2024. Her deler hun sine tanker om, hvad en god bestyrelse og bestyrelsesleder er, og hvordan hun selv bidrager til at skabe mere synlighed om diversitet i bestyrelser.

Bygget på dine erfaringer, hvad er de grundlæggende faktorer, der skal til for, at en bestyrelse kan fungere?

Helt grundlæggende kræver en kompetent bestyrelse en bred diversitet, stærke faglige kompetencer samt en indgående forståelse af virksomheden. Derudover mener jeg, at de bedste bestyrelser bygger på tillid og gensidig respekt, således at der skabes åbenhed i samarbejdet med ledelsen. Det muliggør, at ledelsen uden tøven kan bringe svære dilemmaer ind i bestyrelseslokalet og samtidig blive inspireret, med respekt for en klar ansvarsfordeling mellem ledelse og bestyrelse.

Hvilken profil og erfaring mener du, at en god bestyrelsesleder skal have?

En god bestyrelsesleder skal evne at skabe diversitet i såvel organisationen som i ledelsen og bestyrelsen. Diversiteten skal bringes i spil, og tilliden skal fostres på tværs. Og så skal man ikke mindst formå at prioritere et værdifuldt, dynamisk og udbytterigt samarbejde både internt i bestyrelsen og i samspillet med ledelsen.

Kan du nævne nogle eksempler på, hvad du har bidraget positivt med i bestyrelsesarbejdet – både med viden og personligt?

Helt grundlæggende bidrager jeg med et globalt udsyn i kraft af mine internationale roller. Derudover driver jeg min operationelle rolle som CEO parallelt med min rolle som bestyrelsesmedlem, hvilket betyder, at jeg kan tilføre bestyrelsen den vigtige førstehåndserfaring, der følger med dag-til-dag-navigationen som CEO under nutidens omskiftelige markedsvilkår, inkl. de dilemmaer og muligheder, der måtte opstå.

Hvilke kompetencer/karakteristika vil du foretrække i en bestyrelse, som du leder?

En høj grad af diversitet i en bestyrelse, på flere parametre er utrolig vigtig. Det indebærer diversitet på tværs af køn, nationalitet, mindset, kvalifikationer, kompetencer og dermed perspektiver. Herudover anser jeg stærke faglige kompetencer, tillidsbaseret samarbejde og en åben dialog som afgørende elementer. Desuden mener jeg, at alle skal have en dyb forståelse for virksomheden og dens forretningsområder, og at alle må prioritere at bidrage til et godt samarbejde i bestyrelsen og med ledelsen, også uden for møderne.

Hvad betyder det for dig at være nomineret til Women’s Board Award 2024?

Det betyder meget. Det er vigtigt for mig at være en aktiv stemme for en mere handlingsorienteret tilgang til at forbedre diversiteten. Det gælder både konkrete initiativer, som virksomheder kan tage fat i for at øge diversiteten i de øverste lag, og også den politiske agenda, særligt med sigte på at skabe bedre rammer for adgang til hjælp i hjemmet i årene med småbørn, så vi ikke taber for mange kvinder i de år.

Læs mere om årets nominerede i pressemeddelelsen her.