JURYENS MEDLEMMER

Jurymedlemmerne er udvalgt, så der er sikret national indsigt og internationalt udsyn i relation til emnet diversitet i ledelse – særligt med fokus på køn.

LARS RASMUSSEN

 • Bestyrelsesleder: Lundbeck, Coloplast, LimaCorporate
 • Leder af Tænketanken Equalis
 • Leder af Mangfoldighedsudvalget, DI
 • Leder af det nationale Life Science Råd
 • Bestyrelsesmedlem: Københavns Universitet.

Lars Rasmussen leder juryen for Women’s Board Award og har gennem en årrække været stærkt engageret i diversitetsagendaen, i Danmark særligt med fokus på den skæve balance i forhold til mænd og kvinders repræsentation i de øverste ledelseslag.

Som bestyrelsesleder er Lars Rasmussen stærkt fokuseret på, at den intensive, globale konkurrence kræver et skarpt fokus på at sikre sig de optimale kompetencer på alle poster i såvel bestyrelsen som ledelsen.

”Vi har store udfordringer særligt med at øge kønsdiversiteten i Danmark, og det kan vi ændre. Ambitiøse mennesker skal have mulighed for at udleve deres potentiale i karrieren, uanset alder, køn, etnisk oprindelse osv. Ledere har en forpligtelse til at skabe lige vilkår for ambitiøse mennesker.”

MARIANNE KIRKEGAARD

 • Bestyrelsesleder: Baker&Baker, UK. Wahoo Fitness, US.
 • Bestyrelsesmedlem: Pandora, DK. AarhusKarlshamn/AAK, Sverige. Salling Group, DK. Biomar, DK. Illycaffé, Italien.
 • Modtager af Women’s Board Award 2018.

Marianne Kirkegaard har efter en lang executive karriere valgt at dedikere al sin tid til en spændende bestyrelsesportefølje. Fælles for dem alle er, at det er globale selskaber, størsteparten med hovedkontor I Danmark.

I 2016 blev hun optaget på Insight Success´ anerkendte liste over de 30 mest indflydelsesrige kvinder i amerikansk erhvervsliv. Marianne Kirkegaard har en MBA i ledelse fra CBS og cand.merc. i økonomi fra Handelshøjskolen i Aarhus.

An authentic and courageous artificer of business

It comes down to one word

”Der er for mange fordomme omkring kvinder i topledelse. Nogle påstår konsekvent, at det er hårdere for kvinder at være ledere end for mænd, og det kan i sig selv tage appetitten og ambitionerne fra unge kvinder. Det vil jeg frygtelig gerne rokke ved.

Vi er ikke så gode til at italesætte alle fordelene ved ansvarsfulde og tunge lederjobs, og det er præcis, hvad jeg ønsker at være rollemodel for. Vi skal være dygtigere til at vise vores mod, og vores mandlige kolleger skal have mod til at give os chancen.”

MALOU AAMUND

 • Bestyrelsesleder: Thinkproject GmbH
 • Bestyrelsesmedlem: DSV, KIRKBI, WS Audiology, Matas, LEGO Fonden

Malou Aamund er bestyrelsesleder med erfaring i digital transformation, bæredygtighed og cybersecurity i både private equity, familieejede og børsnoterede selskaber. Hun har i 23 år haft toplederstillinger hos Google, Microsoft og IBM. I 2023 modtog hun Women’s Board Award.

“Vi lever i en tid med geopolitisk uro, klimakrise og stigende ulighed og skal navigere i et minefelt af kompleksitet og blinde vinkler. Det er decideret farligt for bestyrelser at have for meget konsensus og ensidig tilgang til svær problemløsning.

Det er afgørende at have diversitet og forskellige baggrunde repræsenteret i bestyrelseslokalet, så vi kan udfordre hinanden, arbejde konstruktivt sammen under kriser og gøre en forskel.”

HENRIK ANDERSEN

 • Group President & CEO, Vestas Wind Systems A/S.
 • Bestyrelsesmedlem: Copenhagen Infrastructure Partners, Saxo Bank, MHI Vestas Japan Co., Ltd.

Henrik Andersen er indtrådt i juryen for Women’s Board Award 2024 med intentionen om at bidrage til, at vi ikke overser eller ekskluderer de kvinder, der har de nødvendige kompetencer i forhold til, at ledelsen kan navigere og handle ‘fremtidssikret’.

“At Vestas, we believe that a diverse and inclusive workforce is vital for accelerating the green energy transition globally. We know that our differences make us stronger, more innovative, and better equipped to address the challenges of the future. Therefore, we are committed to making sure that all potential, future, and current Vestas employees are guaranteed equal opportunities regardless of social identity. Everyone must feel safe, valued, and know that their voice will be heard. This journey has only just begun – together, we will keep moving forward and become sustainable in everything we do.”

“Personligt er jeg enormt glad for at være med til at sætte ‘fuldt lys’ på diversiteten og ikke mindst på, hvordan det enkelte individ kan udfolde sit fulde talent i en global virksomhed som Vestas, hvor vores løsninger og produkt er vedvarende for de nuværende og kommende generationer – derfor skal kvinderne selvfølgelig også være med og skubbe til vores virksomhed i mere end 80 lande.”

NIELS SMEDEGAARD

 • Bestyrelsesleder: ISS, Falck, Abacus Medicine, Nordic Ferry Infrastructure, Bikubenfonden.
 • Bestyrelsesmedlem: DSV, Frederiksbergfonden, UKP&I, TT CLUB, Bestyrelsesforeningen

Niels Smedegaard mener, at langsigtet succes og diversitet går hånd i hånd. Han er indtrådt i juryen for Women’s Board Award 2024 med en ønske om at fremme bedre kønsdiversitet på alle niveauer og få flere kvinder i alle ledelseslag. Niels Smedegaard har – efter en lang karriere inden for luftfart, flycatering, shipping og logistik i Danmark, Schweiz og USA – siden 2019 beskæftiget sig fuldtid med bestyrelsesarbejde.

”Efter 12 år i udlandet ved jeg, hvor vigtigt diversitet er for en virksomheds langsigtede succes. Det gælder ikke mindst behovet for at få flere kvinder ind i alle ledelseslag. At deltage i Women’s Board Award er et af mine personlige tiltag til at skubbe på denne udvikling og medvirke til at fremme en bedre kønsdiversitet på alle niveauer.”

MARIANNE WIINHOLT

 • Group CFO, WS Audiology
 • Bestyrelsesmedlem: Norsk Hydro, Coloplast

Marianne Wiinholt modtog Women’s Board Award 2022.

”Bestyrelsesarbejde er et teamwork. En stærk teamdynamik og gode relationer til ledelsen er afgørende for at skabe værdi i bestyrelsesarbejdet, og dette er noget, jeg lægger meget vægt på, og synes jeg lykkes med. Jeg repræsenterer den typiske CFO profil som er ’plug and play’ i forhold til at lede en revisionskomite. De mange års erfaring i store og komplekse virksomheder gør dog, at mit fokus er langt bredere, og det er det, der gør det interessant for mig”.

”Jeg kunne ønske, der ikke var behov for en særlig bestyrelsespris for kvinder, men det er der indtil den dag, hvor kvinder ikke af den ene eller anden årsag ’står af’, inden de når de øverste ledelsesniveauer. Især er kvinder stærkt underrepræsenterede i CEO-positioner. Jeg har siddet i Norsk Hydros bestyrelse i mange år, og der ser jeg, at de greb, de har taget i Norge for at få flere kvinder i bestyrelser, virker.

Jeg tror på, at der skal bruges en bred værktøjskasse for at få flere kvinder frem i de forreste rækker, hvor nogle har effekt hurtigt, og andre vil kræve tid, her vil jeg nævne delt barsel, som jeg tror vil have stor effekt på sigt. Rollemodeller er vigtige, og her tror jeg, en pris som Womens’s Board Award gør en forskel.”

Partnerrepræsentanter

KIRSTEN AASKOV MIKKELSEN

 • Partner, Deloitte. Rådgiver for børsnoterede samt store danske og internationale virksomheder.

Kirsten Aaskov Mikkelsen har repræsenteret Deloitte som partner for Women’s Board Award siden 2015. Motivationen er en stærk overbevisning om, at mangfoldighed i ledelse handler om at skabe en bedre forretning ved at sikre, at intet ledelsesmæssigt potentiale går tabt. Diversitet giver således god forretningsmæssig mening.

Dertil kommer, at vi kan øge den samlede værdiskabelse i samfundet ved at bringe forskellige kompetencer i spil og dermed påvirke vores globale konkurrenceevne positivt.

”At hylde kvindelige bestyrelsesmedlemmer handler i høj grad om at se ledelsespotentialet fremfor kønnet og hylde kompetente og kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, der skaber resultater og gør en forskel.”

TRINE AHRENKIEL

 • Vicedirektør, People & Identity i Nykredit.
 • Bestyrelsesposter i bl.a. Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Nykredit Mægler og DSEB.

Trine Ahrenkiel er ansvarlig for områderne HR, Kommunikation og Marketing i Nykredit. Nykredit har for nylig annonceret en målsætning om en helt lige fordeling af mandlige og kvindelige ledere.

Diversitetsdagsordenen er vigtig for Trine, og det er vigtigt for hende, at der er handling bag ord og målsætninger. Og så er Trine mor til to piger og optaget af, at de vokser op og oplever at være en del af et samfund og et arbejdsmarked med lige muligheder uanset køn.

Som en foreningsejet arbejdsplads er vi ambitiøse i vores mål om at sikre diversitet og inklusion på alle områder. Vi ved fra forskningen, at det giver bedre performance, og så ønsker vi i højere grad at være et spejl af det samfund, vi er en del af, og de kunder, der gennem Forenet Kredit ejer os.

Derfor har vi et langsigtet mål om, at vi vil være 50% mandlige og 50% kvindelige ledere i koncernen – og et mål om, at det hedder 55/45 allerede i 2030. Det kommer til at kræve konkret handling på tværs af hele Nykredit, og vi har igangsat en række konkrete initiativer for at nå derhen.

Gennem Women’s Board Award kan vi være med til at hylde og fremhæve de kvindelige erhvervsledere, der inspirerer og er rollemodeller for så mange – også vores egne medarbejdere.”

HANNE PIHL

 • Executive Vice President og medlem af Mercuri Urvals globale lederteam. Ansat i Mercuri Urval siden 1989.

Hanne har som leder og ekstern rådgiver altid været passioneret omkring, hvordan et bevidst fokus på diversitet og værdibaseret ledelse kan inkludere og løfte fremtidige ledelses – og bestyrelsestalenter. Hun er en ivrig debattør og taler om disse emner ved konferencer og seminarer.

Hanne haft flere bestyrelsesposter i Mercuri Urval som formand og har gennem årene været en del af Mercuri Urvals lokale ledelse i flere lande i Europa og i særdeleshed i Norden.

“Gennem vores partnerskab med Women’s Board Award ønsker vi at sætte fokus på de mange kvindelige talenter, som vi qua vores metodiske arbejde med rekruttering og lederudvikling, ved findes, og som vil kunne gøre en stor forskel på bestyrelsesniveau.

Det handler om at synliggøre dygtige kvinder, der allerede er aktive på bestyrelsesniveau, men også om at sætte fokus på kvindernes lave andel i bestyrelserne. I Danmark udgør kvinder kun 21,1% af bestyrelsen i de største 2.449 virksomheder, og der er dermed langt til en kønsmæssig balance. Det vil vi gerne bidrage til.”