JURYENS MEDLEMMER

Jurymedlemmerne er udvalgt, så der er sikret såvel national indsigt og internationalt udsyn i relation til emnet diversitet i ledelse – særligt med fokus på køn.

LARS RASMUSSEN

 • Bestyrelsesleder: Lundbeck, Coloplast, LimaCorporat
 • Leder af Tænketanken Equalis
 • Leder af Mangfoldighedsudvalget, DI
 • Leder af Regeringens Life Science Råd
 • Bestyrelsesmedlem: Københavns Universitet.

Lars Rasmussen leder juryen for Women’s Board Award og har gennem en årrække været stærkt engageret i diversitetsagendaen, i Danmark særligt med fokus på den skæve balance i forhold til mænd og kvinders repræsentation i de øverste ledelseslag.

Som bestyrelsesleder er Lars Rasmussen stærkt fokuseret på, at den intensive, globale konkurrence kræver et skarpt fokus på at sikre sig de optimale kompetencer på alle poster i såvel bestyrelsen som ledelsen.

”Vi har store udfordringer særligt med at øge kønsdiversiteten i Danmark, og det kan vi ændre. Ambitiøse mennesker skal have mulighed for at udleve deres potentiale i karrieren, uanset alder, køn, etnisk oprindelse osv. Ledere har en forpligtelse til at skabe lige vilkår for ambitiøse mennesker”.

MARIANNE KIRKEGAARD

 • Bestyrelsesleder: Baker&Baker, UK. Wahoo Fitness, US.
 • Bestyrelsesmedlem: Pandora, DK. AarhusKarlshamn/AAK, Sverige. Salling Group, DK. Biomar, DK. Illy Café, Italien.
 • Modtager af Women’s Board Award 2018.

Marianne Kirkegaard har efter en lang executive karriere valgt at dedikere al sin tid til en spændende bestyrelsesportefølje. Fælles for dem alle, er at det er globale selskaber, størsteparten med hovedkontor I Danmark.

I 2016 blev hun optaget på Insight Success´ anerkendte liste over de 30 mest indflydelsesrige kvinder i amerikansk erhvervsliv. Marianne Kirkegaard har en MBA i ledelse fra CBS og cand.merc. i økonomi fra Handelshøjskolen i Aarhus.

An authentic and courageous artificer of business

It comes down to one word

”Der er for mange fordomme omkring kvinder i topledelse. Nogen påstår konsekvent, at det er hårdere for kvinder at være ledere, end for mænd, og det kan i sig selv tage appetitten og ambitionerne fra unge kvinder. Det vil jeg frygtelig gerne rokke ved. Vi er ikke så gode til at italesætte alle fordelene ved ansvarsfulde og tunge lederjobs, og det er præcis, hvad jeg ønsker at være rollemodel for. Vi skal være dygtigere til at vise vores mod, og vores mandlige kolleger skal have mod til at give os chancen”.

HELLE VALENTIN

 • Managing Partner, IBM Consulting EMEA
 • Bestyrelsesmedlem: RWE AG. Danske Bank A/S. IBM Danmark ApS.

Helle Valentin modtog Women’s Board Award 2019. Hun er uddannet ingeniør og har haft en mangeårig international karriere i IBM, hvor hun i dag er Managing Partner for IBM Consulting i Europa, Mellemøsten og Afrika. Hun har siden 2013 været aktiv i bestyrelsesarbejde og sidder i dag i bestyrelsen for den DAX-noterede internationale energikoncern RWE AG og Danske Bank A/S.

”Women’s Board Award drejer sig om diversity of thought – og det betaler sig, fordi det afdækker blinde vinkler.”

Anne Louise Eberhard

ANNE LOUISE EBERHARD

 • Bestyrelsesleder: Finansiel Stabilitet, Moneyflow Group• Bestyrelsesmedlem, formand for finance, risk, and audit committee Bavarian Nordic

  • Bestyrelsesmedlem, formand for audit committee, Oterra A/S

  • Bestyrelsesmedlem: Den Danske Unicef Fond, Knud Højgaards Fond

  • Faculty Member, Copenhagen Business School, Board Educations

 • Bestyrelsesmedlem, formand for audit committee FLSmidth

Anne Louise Eberhard modtog Women’s Board Award i 2020.

Efter 30 års karriere i den finansielle sektor, besidder Anne Louise i dag bestyrelsesposter indenfor finans, industri, fintech og biotech og er aktiv og engageret i indsatsen for at øge diversiteten i de danske bestyrelser – særligt i forhold til kvinders repræsentation.

Vi skal arbejde på mange fronter, bl.a. gøre op med vores bias og forny det ældgamle, maskuline meritokrati. Og se på lovgivning er et strukturelt redskab- ligedelt barsel er et konkret eksempel, men der er også regler for kønsdiversitet i selskabslovgivningen og regnskabsloven. Jeg glæder mig til at se virkningerne af begge, når de håndhæves.

Vi skal selvfølgelig have mere diversitet i bestyrelserne, trapperne vaskes som bekendt oppefra, men vi skal også sætte ind overfor fødekæden af diversitet på øvrige ledelsesniveauer. Der er masser af kvinder, der kan og vil. Dygtige kvinder. Lad os sørge for, at få flere af dem frem, og at de har lige muligheder.

Inklusion er godt for kønsdiversiteten og for diversitet generelt, og forskning viser, at diversitet er godt for virksomhedens evne til at træffe holistiske og bæredygtige beslutninger.

HENRIK ANDERSEN

 • Group President & CEO, Vestas Wind Systems A/S.
 • Bestyrelsesmedlem: Copenhagen Infrastructure Partners. Saxo Bank. MHI Vestas Japan Co., Ltd.

Henrik Andersen er indtrådt i juryen for Women’s Board Award 2023 med intentionen om at bidrage til, at vi ikke overser eller ekskluderer de kvinder, der har de nødvendige kompetencer i forhold til at ledelsen kan navigere og handle ‘fremtidssikret’.

“At Vestas, we believe that a diverse and inclusive workforce is vital for accelerating the green energy transition globally. We know that our differences make us stronger, more innovative, and better equipped to address the challenges of the future. Therefore, we are committed to making sure that all potential, future, and current Vestas employees are guaranteed equal opportunities regardless of social identity. Everyone must feel safe, valued, and know that their voice will be heard. This journey has only just begun – together, we will keep moving forward and become sustainable in everything we do.”

“”Personligt er jeg enormt glad for at være med til at sætte ”fuldt lys” på diversiteten og ikke mindst på, hvordan det enkelte individ kan udfolde sit fulde talent i en global virksomhed som Vestas, hvor vores løsninger og produkt er vedvarende for de nuværende og kommende generationer – derfor skal kvinderne selvfølgelig også være med og skubbe til vores virksomhed i mere end 80 lande”.

MARIANNE WIINHOLT

 • Group CFO, WS Audiology
 • Board Member, Norsk Hydro
 • Board Member, Coloplast

Marianne Wiinholt modtog Women’s Board Award 2022.

”Bestyrelsesarbejde er et teamwork. En stærk teamdynamik og gode relationer til ledelsen er afgørende for at skabe værdi i bestyrelsesarbejdet, og dette er noget, jeg lægger meget vægt på, og synes jeg lykkes med. Jeg repræsenterer den typiske CFO profil som er ’plug and play’ i forhold til at lede en revisionskomite. De mange års erfaring i store og komplekse virksomheder gør dog, at mit fokus er langt bredere, og det er det, der gør det interessant for mig”.

”Jeg kunne ønske, der ikke var behov for en særlig bestyrelsespris for kvinder, men det er der, indtil den dag, hvor kvinder ikke af den ene eller anden årsag ’står af’, inden de når de øverste ledelsesniveauer. Især er kvinder stærkt underrepræsenterede i CEO positioner. Jeg har siddet i Norsk Hydros bestyrelse i mange år, og der ser jeg de greb, de har taget i Norge for at få flere kvinder i bestyrelser, virker. Jeg tror på, at der skal bruges en bred værktøjskasse for at få flere kvinder frem i de forreste rækker, hvor nogle har effekt hurtigt og andre vil kræve tid, her vil jeg nævne delt barsel, som jeg tror vil have stor effekt på sigt. Rollemodeller er vigtigt, og her tror jeg, en pris som Womens’s Board Award gør en forskel”.

Gunnar

GUNNAR ECKBO

 • Bestyrelsesanalytiker, ejer af Styreinfo.no

Gunnar Eckbo er stifter af den nordiske bestyrelseslederpris, Chair of the Year, der har kåret 50 nordiske bestyrelsesledere. I 2010 stiftede han Gabrielsen Award i Norge , 2012 i Sverige og relancerede prisen i Danmark i 2014 med navnet Women’s Board Award, som siden er blevet udbredt til Finland i 2016, Schweiz i 2020 og  Tyskland 2022.

”Der findes langt flere potentielle kvindelige bestyrelsesformænd, end tallene afspejler. De skal l synliggøres målrettet, hvis såvel ejere af de store selskaber som valgkomiteerne skal få øje på dem. Derfor blev Women’s Board Award stiftet, så vi kan fokusere særskilt på de talentfulde kvinder, der har kompetencerne og bidrager til, at værdiskabelsen styrkes ved en øget diversitet i bestyrelseslokalerne.”

SUSANNE HOECK

 • Journalist og strategisk kommunikationsrådgiver
 • Karriere:
  Chefredaktør, Aller. Head of Relations, Ledernes Hovedorganisation. Chef- og udviklingskonsulent, Djøf. Media Venue Manager, The Olympic Commitee.
 • Medstifter af Women’s Board Award.

Susanne Hoeck er journalist med ledelse som fagområde og har været chefredaktør, leder og udviklingschef i en række organisationer i ind- og udland. Er særlig optaget af diversitet og kvinder i ledelse og key note speaker indenfor området, samt moderator på events og konferencer primært indenfor ledelse.

Susanne Hoeck udviklede i 2014 konceptet bag prisen Women’s Board Award på opfordring af den norske bestyrelsesorganisation, Styreinfo AB. Hun er i dag Country Manager for WBA Danmark og ansvarlig for den årlige prisuddeling.

Prisen giver anledning til at styre den til tider umodne danske debat om kvinder i ledelse væk fra ligestilling og retfærdig og sætte fokus på forretningspotentialet. Samtidig er vi nødt til at blive bedre til at udnytte værdien i de højtuddannede danske kvinder, som vi poster mange dyre uddannelseskroner i!”

”Vi ønsker at ændre den stereotype opfattelse af, hvordan en bestyrelsesleder eller topleder ser ud. Derfor repræsenterer kandidaterne en bred palette af kvinder med forskellige kompetencer, erfaringer og personlige profiler. Køn kan være en kompetence i sig selv, men overordnet handler det om at sætte fokus på forretningspotentialet i mangfoldighed, da ’plejer’ ikke længere er en driftssikker løsning. Mangfoldighed er afgørende for enhver organisations evne til at forny og tilpasse sig i et hurtigt foranderligt miljø.”

“Strength lies in differences, not in similarities – being able to lead in a diverse world is cruciaI”.

Partner repræsentanter

TOMAS THERKILDSEN

 • Administrerende direktør i Djøf, siden 2017.

Tomas Therkilden er øverste chef i Djøfs sekretariat og rådgiver og sekretariatsbetjener derudover Djøf Bestyrelse og Djøfs delforeninger. Han er med egne ord en stolt djøf’er og stærkt optaget af djøf’ernes mulighed for at bidrage til fremtidens videnssamfund og dermed til Danmarks fremtidige vækst og udvikling.

89 procent af danske topdirektører er mænd. Og i over halvdelen af de 1.200 største danske virksomheder er der ingen – altså 0 – kvinder i bestyrelserne. Det kan og skal ændres.

Det er heller ikke ligefrem raketvidenskab, at vi som samfund slet ikke burde have råd til kun at trække på halvdelen af kompetencerne og ressourcerne, der er til rådighed.

Alt andet lige er det også spild af samfundets uddannelsesinvesteringer, når vi som samfund ikke gør bedre brug af de mange veluddannede kvinders kompetencer.

KIRSTEN AASKOV MIKKELSEN

 • Partner, Deloitte.. Rådgiver for børsnoterede samt store danske og internationale virksomheder.

Kirsten Aaskov Mikkelsen har repræsenteret Deloitte som partner for Women’s Board Award siden 2015. Motivationen er en stærk overbevisning om, at mangfoldighed i ledelse handler om at skabe en bedre forretning ved at sikre, at intet ledelsesmæssigt potentiale går tabt. Diversitet giver således god forretningsmæssig mening. Dertil kommer, at vi kan øge den samlede værdiskabelse i samfundet ved at bringe forskellige kompetencer i spil og dermed påvirke vores globale konkurrenceevne positivt.

”At hylde kvindelige bestyrelsesmedlemmer handler i høj grad om at se ledelsespotentialet, fremfor kønnet, og hylde kompetente og kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, der skaber resultater og gør en forskel.”

TRINE AHRENKIEL

 • Vicedirektør, People & Identity
 • Bestyrelsesposter i bl.a. Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Nykredit Mægler og DSEB.
 • Trine Ahrenkiel er ansvarlig for områderne HR, Kommunikation og Marketing i Nykredit. Nykredit har for nylig annonceret en målsætning om en helt lige fordeling af mandlige og kvindelige ledere. Diversitetsdagsordenen er vigtig for Trine, og det er vigtigt for hende, at der er handling bag ord og målsætninger. Og så er Trine mor til to piger og optaget af, at de vokser op og oplever at være en del af et samfund og et arbejdsmarked med lige muligheder uanset køn.

Som en foreningsejet arbejdsplads er vi ambitiøse i vores mål om at sikre diversitet og inklusion på alle områder. Vi ved fra forskningen, at det giver bedre performance, og så ønsker vi i højere grad at være et spejl af det samfund, vi er en del af, og de kunder, der gennem Forenet Kredit ejer os. Derfor har vi et langsigtet mål om, at vi vil være 50% mandlige og 50% kvindelige ledere i koncernen – og et mål om, at det hedder 55/45 allerede i 2030. Det kommer til at kræve konkret handling på tværs af hele Nykredit, og vi har igangsat en række konkrete initiativer for at nå derhen. Gennem Women’s Board Award kan vi være med til at hylde og fremhæve de kvindelige erhvervsledere, der inspirerer og er rollemodeller for så mange – også vores egne medarbejdere.”

HANNE PIHL

 • Executive Vice President og medlem af MUs globale lederteam. Ansat i Mercuri Urval siden 1989.

Hanne har som leder og ekstern rådgiver altid været passioneret omkring, hvordan et bevidst fokus på diversitet og værdibaseret ledelse kan inkludere og løfte fremtidige ledelses – og bestyrelsestalenter. Hun er en ivrig debattør og taler om disse emner ved konferencer og seminarer.

Hanne haft flere bestyrelsesposter i MU som formand og har gennem årene været en del af MUs lokale ledelse i flere lande i Europa og i særdeleshed i Norden.

Gennem vores partnerskab med WBA ønsker vi at sætte fokus på de mange kvindelige talenter, som vi qua vores metodiske arbejde med rekruttering og lederudvikling, ved findes, og som vil kunne gøre en stor forskel på bestyrelsesniveau.

Det handler om at synliggøre dygtige kvinder, der allerede er aktive på bestyrelsesniveau, men også om at sætte fokus på kvindernes lave andel i bestyrelserne. I Danmark udgør kvinder kun 18,6% af bestyrelsen i de største 2.200 virksomheder og der er dermed langt til en kønsmæssig balance. Det vil vi gerne bidrage til.