HELLE Ø. KRISTIANSEN

HELLE Ø. KRISTIANSEN

  • Adm. dir. i Danske Commodities.
  • Bestyrelsesmedlem i DSV, Systematic og ARoS Kunstmuseum
  • Nomineret til Women’s Board Award 2024.

Helle Ø. Kristiansen er en af de tre nominerede til Women’s Board Award 2024. Her deler hun sine tanker om, hvad en god bestyrelse og bestyrelsesleder er, og hvordan hun selv bidrager til at skabe mere synlighed om diversitet i bestyrelser.

Bygget på din erfaring, hvad er de grundlæggende faktorer, der skal til for, at en bestyrelse kan fungere?

Helt grundlæggende mener jeg, at den gode bestyrelse har diversitet og forskellige faglige kompetencer, som samlet set bidrager til en god dynamik og positivt formår at udfordre og sætte retning. Ved sammensætning af en bestyrelse skal man derfor tage højde for, at det skal være et velfungerende team med komplementære styrker, der supplerer direktionens kompetencer.

Hvilken profil og erfaring mener du, en god bestyrelsesleder skal have?

En god bestyrelsesleder tilskynder til perspektivering og diskussioner. De konkluderer og opsummerer beslutningerne – alt sammen med en proaktiv og positiv tone, der understøtter et udviklende miljø i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen. Ansvaret ligger i at arbejde kollektivt for, at det enkelte bestyrelsesmedlems engagement og kompetencer bringes i spil og udnyttes til fulde. Igennem disse skal man finde en fælles linje, der hele tiden sikrer, at man skaber resultater og konstant fremdrift for virksomheden – i samarbejde med direktionen.


Kan du nævne nogle eksempler på, hvad du har bidraget positivt med i bestyrelsesarbejde – både med viden og personligt?

Helt konkret har jeg gennem mit bestyrelsesarbejde bidraget til udvikling af profitabel vækst, global ekspansion til nye markeder og været med til at sætte kursen for en klimasikker verden. I alle bestyrelser, jeg har siddet i, har det altid været mit mål at bygge bro mellem strategi og eksekvering. Jeg samarbejder derfor tæt med direktionen om at sikre, at strategisk tænkning indarbejdes i den daglige ledelse, og at ledelsens beslutninger følges af eksekvering.

Hvilke kompetencer/karakteristika vil du foretrække i en bestyrelse, som du leder?

For mig er det vigtigste at stille klare forventninger til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Jeg oplever, at vi sammen kan skabe de bedste resultater, når vi alle forstår, hvad vores rolle er. Her er diversitet også centralt. Ved at bringe forskellige kompetencer og erfaringer i spil, er vi som bestyrelse bedst positioneret til at understøtte virksomhedens strategiske retning.

Hvad betyder det for dig at være nomineret til Women’s Board Award 2024?

For mig betyder nomineringen synlighed. Hvis vi skal lykkes med få flere kvinder på alle ledelseslag samt i bestyrelser, kræver det synlige forbilleder, som andre kan spejle sig i. Jeg er selv opflasket i en branche, hvor der på verdensplan blot er 1 % kvindelige CEO’s. Jeg har været vant til at være den eneste kvinde i lokalet. Det har også af og til betydet, at jeg blev forvekslet med en sekretær – man havde simpelthen ikke set en kvindelig CFO eller CEO før. Det vil jeg gerne være med til at lave om på ved at bruge mig selv som eksempel på en leder og et aktivt bestyrelsesmedlem.

Læs mere om årets nominerede i pressemeddelelsen her.