Artikler og surveys

Surveys og analyser:

Dansk Industri, december 2023: Kønsdiversitet i bestyrelseslokalet 2023

Mandag Morgen, november 2023: Nu er der lige mange kvinder og mænd i civilsamfundets top

Dansk Erhverv, september 2023: Kønsdiversitet i virksomheders ledelse

Erhvervsstyrelsen, marts 2023: Kønsfordelingen i de største danske virksomheders bestyrelse

Beskæftigelsesministeriet, marts 2023: Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2023

Tænketanken Equalis, februar 2023: Diversitetsbarometer 2023

Analyse & Tal, januar 2023: 44 procent af virksomheder underlagt lov om måltal har ingen kvinder i bestyrelserne

EU, november 2022: Nye EU-regler om kønsligestilling i bestyrelser

Det britiske parlament, februar 2022: Overgangsalderens betydning for kvinders lederstillinger

Lederne, april 2021: Kvinder tager stadig den største tørn i hjemmet.

Artikler:

Mandag Morgen, november 2023: Kvoter og måltal for køn er ikke nok. Nu rykker mangfoldighedsledelse ind i Danmark

TV 2, oktober 2023: Flere elitevirksomheder vælger kvinder til bestyrelserne – men ikke til de tunge poster

Information, januar 2023: Der sidder kun mænd i næsten hver anden bestyrelse. Det viser, hvor langsomt det går med ligestillingen

Asterisk – DPU’s digitale magasin, maj 2021: Mor tager ansvaret