Årets prismodtager har været aktiv på bestyrelsesfronten i mere end et årti – på tværs af Norden, med en række poster i absolut betydelige selskaber i forskellige brancher.

Samtidig med sit bestyrelsesvirke, har årets prismodtager også formået at varetage et særdeles tungt og ansvarsfuldt direktionsjob i en virksomhed, som gennem en årrække har undergået meget store transformationer, høj vækst og nye ejerforhold. En virksomhed, som i dag er en af landets største og i tidens ånd, også blandt de mest bæredygtige og grønne – og alt sammen opgaver, som vores prismodtager har løst til UG med kryds og slange – uden at det på nogen måde er gået ud over hendes engagement eller indsats i bestyrelsesarbejdet. Eller omvendt naturligvis!

Således udtaler både tidligere og nuværende bestyrelseskolleger til vores prismodtager, at de i hende har mødt en sjældent grundig forberedelse, en altid aktiv mødedeltagelse, et stort fokus på “bolden” – uanset at bolden jo flytter sig med tiden, stor “fighter-ånd”, en udpræget grad af ordentlighed, altid med velafbalancerede overvejelser mellem det korte og det lange sigt, en evigt behagelig og imødekommende personlig stil med stærke bidrag til den gode stemning i bestyrelseslokalerne, og endelig – men ikke mindst – med særdeles stærke bidrag inden for hendes spidskompetenceområde, som bl.a. dækker økonomi, finans og risikostyring.

Heller ikke på uddannelsesfronten har vores prismodtager ligget på den lade side, og har således vedblivende holdt sig selv opdateret – også efter sin oprindelige kandidatgrad – med kurser på bl.a. IMD og Wharton. Hun har også selv bidraget til udviklingen af det gode bestyrelsesarbejde, dels som underviser på CBS’ bestyrelsesuddannelse, dels som bestyrelsesmedlem af Bestyrelsesforeningen.

Ingen i juryen har således været i tvivl om, at det er en af landets flittigste arbejdskapaciteter, som i dag skal modtage hæderen Women’s Board Award 2022, og det er en enig priskomité, som er glade og stolte over at kunne fortælle, at årets prismodtager er: Marianne Wiinholt.