OM WOMEN’S BOARD AWARD

Den norske bestyrelsesorganisation, Styreinformasjon AS, lancerede Gabrielsen Award i 2010 med afsæt i den norske regerings indførelse af kønskvotering i bestyrelser. Prisens formål var at sætte positivt fokus på kompetencer – ikke på køn – og prisen er uddelt i Norge hvert år siden. Prisen blev lanceret i Danmark i 2014, hvor konceptet blev videreudviklet og navnet ændret til ‘Women’s Board Award’ som et proaktivt tiltag, der skal motivere flere kvinder til at prioritere en professionel bestyrelseskarriere og synliggøre det potentiale, der er i at investere i diversitet i danske bestyrelser. Prisen tildeles en kvinde, der har potentiale til en formandspost og med sine resultater og performance, kan agere rollemodel for fremtiden og nutidens bestyrelsesledere af begge køn.

Prisen uddeles endvidere i Norge, Sverige, Finland og Schweiz.

Formål

  • At inspirere til, hvordan diversitet øger værdiskabelsen i bestyrelser for virksomheder
  • At sende signal til danske virksomheder om, at det giver gevinst at handle proaktivt fremfor reaktivt
  • At vende negativt fokus fra køn og ligestilling til positivt fokus på kompetencer.
  • At synliggøre inspirerende, kvindelige rollemodeller, som er bestyrelsesmedlemmer og på vej til næste skridt som bestyrelsesledere.

Kriterier for nominerede

Women’s Board Award skal synliggøre den pulje af kvinder, der er på vej til de fremtidige topposter i bestyrelserne.

I udvælgelsesforløbet indgår et omfattende analysearbejde, hvor der er udvalgt et antal danske kvinder, der har kompetencer og kvalifikationer i henhold til de krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmer i større virksomheder.

Primære kriterier:

  • Del af ledergruppe/Group Management i min. 5 år i virksomhed med +700 mio. DKK i omsætning.
  • 5-10 års bestyrelseserfaring fra større selskaber (+ 500 mio. DKK i omsætning).
  • Kandidaten kan ikke besidde en formandspost i en virksomhed med omsætning større end 100 mio. DKK, men vurderes at have potentiale til dette.

Udfra disse kritierier vælges et antal kandidater, der vurderes at være kvalificeret til og interesseret i formandsposter indenfor 24 måneder, både i Danmark og internationalt. Efter gennemgang med juryen udvælges omkring 10-15 kandidater. Search partner indhenter referencer og juryen vælger herefter 3-5 kandidater, der indkaldes til interview og dialog med juryen. Herefter vælges årets prismodtager.

PARTNERE WOMEN’S BOARD AWARD 2023

Deloitte

Hovedpartnere i Norge: KPMG, Mercuri Urval, Storebrand, Handelshøyskolen BI

Hovedpartnere i Sverige: Mercuri Urval, Stockholm School of Economics

Hovedpartnere i Finland: Mercuri Urval, Merilampi, Hanken, Alma

Hovedpartnere i Schweiz: Mercuri Urval, KPMG, Baloise, Lenz&Stahelin, Vontobel