OM WOMEN’S BOARD AWARD

Women’s Board Award blev etableret i Danmark i 2014 som et proaktivt tiltag, der skal motivere flere kvinder til at prioritere en professionel bestyrelseskarriere og synliggøre det potentiale, der er i at investere i diversitet i de danske bestyrelser. Prisen tildeles en kvinde, der har potentiale til en formandspost og med sine resultater og performance, kan agere rollemodel for fremtiden og nutidens bestyrelsesledere af begge køn.

Prisen uddeles endvidere i Norge, Sverige, Tyskland, Spanien, Finland og Schweiz.

Formål

Den norske bestyrelsesorganisation, Styreinformasjon AS, lancerede Gabrielsen Award i 2010 med afsæt i den norske regerings indførelse af kønskvotering i bestyrelser. Prisens formål var at sætte positivt fokus på kompetencer – ikke på køn – og prisen er uddelt i Norge hvert år siden. Prisen blev lanceret i Danmark i 2014, hvor konceptet blev videreudviklet og navnet ændret til ‘Women’s Board Award’.

Hovedpartnere i Norge er Mercuri Urval, Sparebank 1 Markets.

Hovedpartnere i Sverige
er Amrop, Almi, Castellum, University of Gothenborg, Länsförsäkringar Gøteborg og Bohuslän.

Hovedpartnere i Danmark
er Deloitte, Djøf og Case Rose Intersearch.

Hovedpartnere
i Finland er Mercuri Urval, Merilampi, Hanken, Alma.

Hovedpartnere i Schweiz er Mercuri Urval, KPMG, Baloise, Lenz&Stahelin, Vontobel

Partnerne bag Women’s Board Award er blandt de virksomheder, der har valgt at sætte diversitet på den strategiske agenda.

Læs kronik bragt i Berlingske Tidende af Country Manager, journalist, Susanne Hoeck

Formål med Women’s Board Award:

  • At inspirere til, hvordan diversitet øger værdiskabelsen i bestyrelser for virksomheder
  • At sende signal til danske virksomheder om, at det giver gevinst at handle proaktivt fremfor reaktivt
  • At vende negativt fokus fra køn og ligestilling til positivt fokus på kompetencer, ressourceudnyttelse og resultater i bestyrelser
  • At synliggøre inspirerende, kvindelige rollemodeller, som er bestyrelsesmedlemmer og på vej til næste skridt som bestyrelsesformænd

Kriterier for nominerede

Women’s Board Award skal synliggøre den pulje af kvinder, der er på vej til de fremtidige topposter i bestyrelserne.

I udvælgelsesforløbet indgår et omfattende analysearbejde, hvor der er identificeret et antal danske kvinder, der har kompetencer og kvalifikationer i henhold til de krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmer i større virksomheder.

Krav til nominerede

En short list på udvalgte kandidater er efterfølgende vurderet på en skala fra 1-5 i relation til følgende kriterier:

  • Minimum 10 års økonomisk‐/resultatansvar i direktion (som registreret direktør) fra relevante virksomheder – Strategi, Business Development, Organisationsudvikling samt M&A
  • Er bestyrelsesmedlem i større selskab ‐ +700 M DKK i omsætning og har væsentlig bestyrelseserfaring
  • Er interesseret i formandsposter fremadrettet – både i hjemland og internationalt
  • Er aktiv stillingstager og synlig i bestyrelsesdebatten
  • Kan agere rollemodel som ”morgendagens bestyrelsesleder”

Kandidaterne kan ikke besidde en bestyrelsesformandspost, men vurderes til at have potentialet til dette.

Der udvælges et antal kandidater, der er igennem et interviewforløb hos searchpartneren, og der er yderligere indhentet referencer fra bestyrelsesformænd i de bestyrelser, hvor kandidaterne er medlem. På dette grundlag afgiver juryen deres stemmer og vælger modtageren af Women’s Board Award.

Partnere 2021

Deloitte
SE MERE
SE MERE
SE MERE