PARTNERE

Deloitte, Djøf, Nykredit og Mercuri Urval er partnere på Women’s Board Award 2023.

Hent information om WBA Partnership Denmark 2023 – og kontakt Susanne Hoeck for uddybning af økonomi og årsforløb, der tilpasses den enkelte partners succeskriterier for at investere og engagere sig i Women’s Board Award. Prisen uddeles for 8. gang 3. februar 2023.

DELOITTE

Deloitte

Deloitte er det førende revisions- og rådgivningsfirma i Danmark med over 2.800 medarbejdere fordelt på kontorer over hele landet. Deloitte favner en bred vifte af ydelser inden for revision, strategi, skat, cyber, M&A, digital transformation, innovation og meget mere. Samtidig har Deloitte et særligt industrifokus på offentlig sektor, den finansielle sektor, energi og industri samt forbrugsgoder.

Deloittes overordnede formål er at skabe ’Impact that matters’. Det dækker over at man ønsker at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og samfund. Her er diversitet et vigtigt fokusområde, hvor man gennem en lang række initiativer særligt arbejder på at få en mere ligelig kønsfordeling på alle ledelsesniveauer.

Deloitte er en global organisation med 330.000 medarbejdere verden over. I Danmark kan Deloitte føre sine rødder tilbage til 1912, hvor den unge revisor Hassing Jørgensen stiftede ”Revisions- og forvaltningsinstituttet, aktieselskab” (RFI). I dag er Deloitte Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed.

DJØF

Djøf er faglig organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer 100.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. Mange arbejder med analyse, strategi, økonomi, jura, udvikling og kommunikation. En stor del af vores medlemmer er ledere, og endnu flere ønsker at blive det.

Som fagforening arbejder vi for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder.

Som medlemmer bruger vi hinanden til at blive bedre og skaber et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv. Sammen arbejder vi for at udvikle samfundet til gavn for alles bedste.

MERCURI URVAL

Mercuri Urval er en international management- og konsulentvirksomhed, der blandt andet beskæftiger sig med rekruttering, medarbejderudvikling og udvikling af ledere. Virksomheden blev stiftet i Sverige i 1967. Syv år senere, i 1974, etablerede det sig i Danmark og har i dag kontorer i Hellerup, Aarhus og Kolding. Medarbejderne i den danske afdeling medvirker til at besætte topledelsesposter i det offentlige og private erhvervsliv.

Mercuri Urval har i dag kontorer i Europa, Asien, USA og Australien. Den opererer globalt i 70 lande og beskæftiger mere end 500 ledelseskonsulenter og researchere.

NYKREDIT

Nykredit er et realkreditinstitut og en bank, der er ejet af en forening af boligejere og virksomheder, der bor og driver virksomhed i hele Danmark. Og så er Nykredit Danmarks største udlåner.

Udover bank og realkredit har Nykredit også aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed.

Nykredits rødder kan spores tilbage til 1851. I dag ligger hovedsædet på Kalvebod Brygge i København.

Nykredit har for nylig annonceret et langsigtet mål om have 50% mandlige og 50% kvindelige ledere i koncernen – og et mål om, at det hedder 55/45 allerede i 2030. Læs mere om Nykredits engagement her.