PARTNERE

Deloitte, Nykredit og Mercuri Urval er partnere på Women’s Board Award 2024

DELOITTE

Deloitte

Deloitte er det førende rådgivnings- og revisionsfirma i Danmark med over 3.000 medarbejdere over hele landet fordelt på syv kontorer. Samtidig er Deloitte en global organisation med +450.000 medarbejdere verden over, som brænder for at levere de bedste ydelser inden for consulting, financial advisory, risk advisory og skat til kunderne.

Deloittes overordnede formål er at skabe ’Impact that matters’ for kunder, medarbejdere og samfund. Her er diversitet et vigtigt fokusområde, hvor Deloitte gennem en lang række initiativer særligt arbejder på at få en mere ligelig kønsfordeling på alle ledelsesniveauer.

MERCURI URVAL

Mercuri Urval er en international management- og konsulentvirksomhed, der blandt andet beskæftiger sig med rekruttering, medarbejderudvikling og udvikling af ledere. Virksomheden blev stiftet i Sverige i 1967. Syv år senere, i 1974, etablerede det sig i Danmark og har i dag kontorer i Hellerup, Aarhus og Kolding. Medarbejderne i den danske afdeling medvirker til at besætte topledelsesposter i det offentlige og private erhvervsliv.

Mercuri Urval har i dag kontorer i Europa, Asien, USA og Australien. Den opererer globalt i 70 lande og beskæftiger mere end 500 ledelseskonsulenter og researchere.

NYKREDIT

Nykredit er et realkreditinstitut og en bank, der er ejet af en forening af boligejere og virksomheder, der bor og driver virksomhed i hele Danmark. Og så er Nykredit Danmarks største udlåner.

Udover bank og realkredit har Nykredit også aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed.

Nykredits rødder kan spores tilbage til 1851. I dag ligger hovedsædet på Kalvebod Brygge i København.

Nykredit har for nylig annonceret et langsigtet mål om have 50% mandlige og 50% kvindelige ledere i koncernen – og et mål om, at det hedder 55/45 allerede i 2030.