JURYENS BEGRUNDELSE 2023

Malou Aamund valgte tidligt i sin karriere at involvere sig i bestyrelsesarbejde parallelt med ledende stillinger i globale virksomheder i It- og Tech branchen, hvor hun har opnået solid, tværgående erfaring indenfor strategisk forretningsudvikling, kunde-og partner relationer samt forandringsledelse.

Malou Aamund anerkendes særligt for at bidrage yderst kompetent med fremtidsorienterede analyser i en forretningsmæssig bæredygtig sammenhæng og for at bidrage konstruktivt til, at der kommer mangefacetterede synspunkter på bordet med henblik på at træffe de bedste beslutninger.

I bestyrelsesregi bidrager Malou Aamund med stærke kompetencer og et fokus indenfor digital transformation, bæredygtighed og cyber security i Private Equity, holding- og børsnoterede selskaber.

International erfaring, globalt udsyn, samt erfaring fra årene i politik, har ligeledes styrket Malou Aamunds forståelse af, hvor væsentligt det er, at få forskellige synspunkter til at mødes i komplekse situationer.

Innovation, transformation af forretning og udvikling af organisationer og mennesker skal, ifølge Malou, gå hånd i hånd, hvorfor god og bæredygtig ledelse er vigtig at få på agendaen. Malou sætter sit aftryk på baggrund af fakta, analyser samt en naturlig og positiv interesse for mennesker og relationer, hvor stærke kerneværdier er bærende, og hvor en afbalanceret robusthed er fremtrædende.

Malou Aamund har siden 2022 valgt at fokusere fuldt ud på en professionel bestyrelseskarriere, og er et stort aktiv for de bestyrelser, hun allerede er en del af, og vil uden tvivl også være det for de bestyrelser, hun måtte indgå i fremover. Juryen har således ikke været i tvivl om, at Malou Aamund fortjener at modtage hæderen Women’s Board Award 2023 – et stort tillykke!