NYKREDIT

Nykredit er et realkreditinstitut og en bank, der er ejet af en forening af boligejere og virksomheder, der bor og driver virksomhed i hele Danmark. Nykredit er Danmarks største udlåner. Udover bank og realkredit har selskabet også aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed.

Nykredits rødder kan spores tilbage til 1851. I dag ligger hovedsædet på Kalvebod Brygge i København.