KANDIDATER 2023

ANJA MADSEN

 • Board Member: Lemvigh-Müller
 • Board Member: Demant
 • Former CEO / Direktør, Føtex

Linked In profil

God ledelse handler om at sætte en tydelig retning, engagere organisationen og skabe en stærk kultur.

De bedste ledere, jeg har oplevet, har gjort to andre ting: De giver ikke løsningen, men stiller gode spørgsmål, som de ofte ikke selv kender svaret på. Spørgsmål, som kan løfte niveauet og ambitionen for organisationen, og de skaber positiv energi hen over teams og på tværs af siloer. De viser tillid til kollegaerne og giver plads til at eksperimentere, lykkes og fejle.

BRITT MEELBY JENSEN

 • CEO, Ambu A/S
 • Bestyrelsesmedlem, Hempel Foundation
 • Bestyrelsesmedlem, Hempel Invest A/S
 • Bestyrelsesmedlem, Novo Holdings

Linked In profil

God ledelse er for mig:

 • At sikre klar retning, og turde justere, hvis man bliver klogere
 • At have tillid til medarbejdere og skabe et miljø, der giver medarbejdere lyst til at yde deres bedste.

Min største styrke er, at jeg kan definere en ambitiøs strategi og skabe et engageret team, der sikrer stærk eksekvering, drevet af en passion for at lære og lykkes i fællesskab med andre

Kandidat Hanne Blume

HANNE BLUME

• Chief HR Officer, DOVISTA A/S

• Bestyrelsesmedlem: Nel ASA
• Bestyrelsesmedlem: General Oceans
• Bestyrelsesmedlem: OH industri A/S
• Bestyrelsesformand: Insero
• Tidligere: CHRO, Ørsted og TDC

LinkedIn profil

Som bestyrelsesmedlemmer skal vi hele tiden udfordre og udvikle virksomheden og ledelsen. Det gør vi ved at bringe dybe – og forskellige – erfaringer og kompetencer i spil.” 

”Virksomhederne skal kunne håndtere komplekse problemstillinger som geopolitik, verdensmål, forsyningssikkerhed og lynhurtige markedsskift. Og behovet for kompetente og bredt funderede bestyrelser er ikke blevet mindre i takt med, at den virkelighed, virksomhederne agerer i, er blevet mere dynamisk, uforudsigelig og udfordrende.” 

”Personligt kommer jeg med dyb erfaring fra energi, teleinfrastruktur og produktion og har især fokus på udvikling af stærke ledelser og organisationer.”

HELLE ØSTERGAARD KRISTIANSEN

 • CEO: Danske Commodities
 • Bestyrelsesmedlem: DS Norden
 • Bestyrelsesmedlem: Systematic
 • Bestyrelsesmedlem: ARoS
 • Nr. 25 på listen over verdens mest indflydelsesrige forretningskvinder, ifølge Fortune Magazine.

LinkedIn profil

“Som bestyrelsesmedlem agerer man på vegne af aktionærerne, og man har samtidig et stort ansvar over for virksomheden og medarbejderne. Det forpligter.”

“Derfor er integritet den vigtigste værdi for mig – ikke kun i mit daglige virke som CEO, men i særdeleshed også i min tilgang til bestyrelsesarbejde.”

JEANETTE FANGEL LØGSTRUP

 • Bestyrelsesmedlem: JP Politikens Hus, Andel Energi, Danske Invest, Combineering, Sovino Brands, Fonden for Entreprenørskab m.fl
 • CEO, Expon
 • Executive advisor
 • Forfatter til ’Bæredygtig Ledelse’
 • Årets CMO, 2017.
 • direktør og medlem af topledelsen i Danske Bank, Codan og Carl Bro.
  LinkedIn

“Jeg brænder for at skabe stærke og veldrevne virksomheder, som leverer gode kundeoplevelser, kan tiltrække dygtige medarbejdere, og som spiller en positiv rolle i samfundet. Det vil jeg gerne bidrage til på baggrund af mange års topledelses- og bestyrelseserfaring i nogle af Danmarks store og internationale virksomheder.”

KAREN HÆKKERUP

 • Bestyrelsesleder: Nordic Safe Cities, Den Sociale Investeringsfond
 • Bestyrelsesmedlem: Lyras A/S, DBU’s Governance-og Udviklingskomite, Danish Agro a.m.b.a
 • Tidl. Generalsekretær: UNICEF Danmark
 • Tidl. CEO: Landbrug & Fødevarer
 • Medlem af Folketinget, tidl. Justitsminister, Minister for fødevarer, Minister for landbrug og fiskeri, Social- og indenrigsminister.
  LinkedIn

“Det er ingen hemmelighed, at samarbejdet og resultaterne i de bestyrelser, hvor de kompetente kvinder også har plads ved bordet, leverer de bedste resultater. Selv møder jeg ofte kvinder, der virkelig evner at sætte spot på de blinde vinkler, der ofte er afgørende for helheden i en virksomheds strategiarbejde og i implementeringen af beslutninger.”

“Som bestyrelsesmedlem er god ledelse noget andet, end når man er CEO. Her gælder det om at understøtte direktionen i, at de selv kan varetage den gode ledelse i virksomheden og derudover stille din viden og kompetencer til rådighed.”

LOUISE GADE

 • Executive Vicepresident med ansvar for HR, CSR & Communication, Salling Group
 • Næstformand: Nordea- fonden
 • Næstformand: Tietgenfonden 
 • Bestyrelsesmedlem: Bikubenfonden
 • Formand: Promilleafgiftsfonden
 • Medlem af Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål under Erhvervsministeriet
 • Medlem af repræsentantskabet i Hedeselskabet 

Linked In profil

” Virksomheder skal i dag agere i en verden med stor kompleksitet forretningsmæssigt og samfundsmæssigt. God virksomhedsledelse handler derfor om, at kunne lykkedes på mange parametre og ikke kun på klassisk økonomistyring og klassisk strategiarbejde.”

“Jo større diversitet, der er i bestyrelseslokalet, jo dygtigere kan virksomhederne og deres daglige ledelser lykkes i at navigere succesfuldt i en kompleks verden, fordi risikoen for blinde vinkler bliver mindre og muligheden for innovative løsninger større. Diversitet er ikke kun kønsdiversitet, men i bred forstand – dvs også i både alder, professionel baggrund, sektorer , industrier, etnicitet mv.” “Personligt har  jeg oplevet, at der er et stort potentiale i både at få større kønsdiversitet, men også at få større sektor og industridiversitet ind i bestyrelseslokalet. Den offentlige og private sektor kan lære rigtig meget af hinanden, ligesom man kan på tværs af industrier ”

MALOU AAMUND

 • Bestyrelsesleder: Thinkproject
 • Bestyrelsesmedlem: WSAudiology
 • Bestyrelsesmedlem: LEGO Fonden
 • Bestyrelsesmedlem: KIRKBI A/S
 • Bestyrelsesmedlem: DSV
 • Tidl. CEO: Google Denmark
 • Tidl. COO og CMO: Microsoft Denmark
 • Folketingsmedlem, 2007-2011
  LinkedIn profil

”Det er helt afgørende for bestyrelsen at sikre, at der ikke er et enøjet fokus på værdiskabelse. Vi lever i en verden med geopolitisk uro, klimakrise, store spændinger mellem befolkningsgrupper og på vej mod recession. Det er essentielt, at bestyrelsen er god til at sikre, at virksomheden tager et ansvar for det omliggende samfund.”

”Bestyrelsen skal i høj grad arbejde for større diversitet. Presset kommer også fra aktionærside, så det er vigtigt at sikre, at opgaven tages alvorligt af topledelsen.”

Kilde: Executive Magazine

MARLENE NØRGAARD CAROLUS

 • Bestyrelsesmedlem, FORMUE A/S
 • Bestyrelsesmedlem, SYZ Group & Private Banking
 • Bestyrelsesmedlem, Olga & Esper Boels Fond
 • Bestyrelsesmedlem, ScanBee A/S
 • Bestyrelsesmedlem, Fit & Proper Denmark
 • Bestyrelsesmedlem, Fit & Proper Schweitz
 • Tidl. CEO, Mybanker
 • TIdl, direktør, Danske Bank
  LinkedIn profil

”Når der er etableret en magtubalance, kan der kun rettes op på den, ved at angribe det juridisk og stille spørgsmålet, hvorfor siver kvinderne, er det fordi, præmisserne er sat forkert op? Skal mænd og kvinder ’peake’ på de samme tidspunkter i livet?”

”Jeg mener, man skal tilgå kvotedebatten på en ny måde, og eksempelvis kun tillade max 60% ’ensartethed’. Så ja tak til kvoter i Danmark! Alternativet er de dygtige kvinder fortsætter deres fokus på de internationale bestyrelsesposter.”

Vejen til succes 

Sådan gjorde jeg

NANA BULE

 • Bestyrelsesmedlem, Arla Foods
 • Bestyrelsesmedlem, Energinet
 • Bestyrelsesmedlem, Axcelfuture
 • Leder af Regeringens Digitaliseringsråd
 • Leder af Udvalg for klimapolitk og grøn omstilling, DI
 • Tidl. CEO, Microsoft Danmark & Island

Linked In profil

Ubeslutsomhed og stilstand er de største risici i en verden i hastig forandring. Det blev tydeligt under corona-pandemien, hvor mange virksomheder måtte gentænke hele eller dele af deres værdikæde, og er mindst lige så centralt med den geopolitiske og økonomiske usikkerhed, vi opererer under i dag.

Det er ikke længere en enkelt mand for bordenden, der sætter kursen. I dag er det toplederens opgave at inspirere, facilitere og at kunne frisætte den kollektive intelligens og at få mennesker til at stræbe efter noget, men også arbejde sammen.

Interview Årets Leder 2022

ULRIKKE EKELUND

 • Medlem af Repræsentantskabet, Realdania
 • Bestyrelsesmedlem, Finansiel Stabilitet
 • Bestyrelsesmedlem, Floating Power Plant
 • Formand, Advisory Board Communication, Floating Power Plant
 • Tidl. medlem af bestyrelserne for Sampension og Alka Forsikring
 • Tidl. Direktør, Kommunikation og Presse, PensionDanmark
 • Tidl. Director, Head of Communication & Branding, Deloitte
 • Tidl. Cheføkonom og afdelingsdirektør, BRFkredit
  Linked In

“Som bestyrelsesmedlem er min vigtigste opgave at skabe værdi for selskabet i samspil med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.”

“Bestyrelsesarbejdet er særligt meningsfyldt og motiverende for mig, når vi åbent og respektfuldt kan drøfte meningsforskelle og nuancer med afsæt i de forskellige kompetencer og erfaringer, vi bringer til bordet (diversitet). Det giver bedre og bredere diskussioner og bedre fælles beslutninger til gavn for selskabet.”

Podcast: I bestyrelsen på fuldtid