DELOITTE

Deloitte

Deloitte er det førende revisions- og rådgivningsfirma i Danmark med over 2.800 medarbejdere fordelt på kontorer over hele landet. Deloitte favner en bred vifte af ydelser inden for revision, strategi, skat, cyber, M&A, digital transformation, innovation og meget mere. Samtidig har Deloitte et særligt industrifokus på offentlig sektor, den finansielle sektor, energi og industri samt forbrugsgoder.

Deloittes overordnede formål er at skabe ’Impact that matters’. Det dækker over at man ønsker at gøre en forskel for kunder, medarbejdere og samfund. Her er diversitet et vigtigt fokusområde, hvor man gennem en lang række initiativer særligt arbejder på at få en mere ligelig kønsfordeling på alle ledelsesniveauer.

Deloitte er en global organisation med 330.000 medarbejdere verden over. I Danmark kan Deloitte føre sine rødder tilbage til 1912, hvor den unge revisor Hassing Jørgensen stiftede ”Revisions- og forvaltningsinstituttet, aktieselskab” (RFI). I dag er Deloitte Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed.