KANDIDATER 2023

Mød de tolv kandidater, der var nomineret til Women’s Board Award 2022.

Kandidat Astrid Simonsen

ASTRID SIMONSEN JOOS, 48

Global Chief Digital Officer, Signify

 • Board Member: Telenor
 • Board Member: Nordea Invest

http://linkedin.com/in/astridsimonsenjoos

https://www.joos.dk/astrid

God ledelse er at tænke holistisk – sætte en meningsfuld og bæredygtig retning for virksomheden, sammensætte et mangfoldigt team og gå forrest for at skabe en kultur, hvor der både bruges hoved og hjerte. Som leder skal du forstå muligheder med teknologi, og du skal være optimisten. Når de andre ser mørke, skal lederen se lyset.

Mit bedste karriereråd er at definere dine 3-5 personlige værdier, og være tro mod dem. I tillæg vigtig at være modig og turde tage fat på nye og store udfordringer. Byg et solidt netværk af både kvinder og mænd og omgiv dig med mennesker, der bygger dig og støtter dig. Giv energi og få energi, og husk at god karma kommer altid tilbage.

Kandidat Bente Overgaard

BENTE OVERGAARD, 57

Programme Director: CBS Board Education.

 • Chair of the Board: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Chair of the Board: Holberg Fenger Holding
 • Deputy Chair: Den Danske Naturfond
 • Board Member: Jyske Bank A/S
 • Board Member: SP Group A/S
 • Board Member: MoviesStarPlanet
 • Board Member: Johannes Fogs Fond
 • Board Member: Domea.dk

Former Executive VP and Group Managing Director, Nykredit.

http://linkedin.com/in/bente-overgaard-7023828

Som bestyrelsesmedlem er min vigtigste opgave at skabe værdi for selskabet. Det gøres bedst ved at
være nysgerrig og spørge ind. Driften skal overlades til den daglige ledelse med mindre virksomheden er i krise.

Kandidat Birgitte Brinch Madsen

BIRGITTE BRINCH MADSEN, 59

Senior Vice President, COWI.

 • Chair of the Board:  RUM
 • Chair of the Board:  Oreco
 • Board Member: WOOD
 • Board Member: Arkil Holding
 • Board Member: DEIF
 • Board Member: Danske Invest
 • Board Member: Nordsøfonden
 • Board Member: Metroselskabet & Hovedstadens Letbane

Former:  CTO, Maersk Group.

http://linkedin.com/in/birgittebrinchmadsen

BRITT MEELBY JENSEN, 48

CEO: Atos Medical

 • Board Member: Ambu
 • Board Member: Hempelfonden

http://linkedin.com/in/britt-meelby-jensen-84530a

God ledelse er for mig:

 • At sikre klar retning, og turde justere, hvis man bliver klogere
 • At have tillid til medarbejdere og skabe et miljø, der giver medarbejdere lyst til at yde deres bedste.

Mit bedste karriereråd er tage ansvar for sin egen karriere og søge udfordringer, der accelererer læringskurven

Mit personlige mål er, at mit professionelle virke bidrager til at leve et meningsfyldt liv

Min største styrke er, at jeg kan definere en ambitiøs strategi og skabe et engageret team, der sikrer stærk eksekvering, drevet af en passion for at lære og lykkes i fællesskab med andre

Kandidat Hanne Blume

HANNE BLUME, 53

Chief Human Resources Officer: Dovista A/S.

 • Board Member: DSB
 • Board Member: Nel Hydrogen
 • Board Member: Insero Horsens
 • Board Member: UC SYD

Former:  CHRO, DONG Energy and Ørsted.

http://linkedin.com/in/hanne-blume

Skal du være topchef, skal du kunne se og udpege retningen.
Skal du have succes, skal du få folk til naturligt at følge med.

LONE MØLLER OLSEN, 63

 • Board Member: Tryg
 • Board Member: BankInvest
 • Board Member: KNI A/S
 • Board Member: Karnov Group
 • Board Member: Jetpak Group

Former Partner, Deloitte.

http://linkedin.com/in/lonemoellerolsen

Mit bedste karriereråd til kvinder i starten af deres karriere:

Grib de muligheder der viser sig, frem for at lægge en for fast, langsigtet karriereplan. Du kan mere end du tror. Det du ikke kan, bliver sikkert spændende at lære. Virkeligheden ændrer sig hurtigt, så det at lære at lære, er langt det vigtigste.  Opsøg og grib samarbejde med engagerede kollegaer herunder din leder, og undgå det modsatte. Husk ansvaret for et positivt samarbejde går begge veje. Find ”dit” område, hvor du har særlig interesse og/eller talent. Prioriter et godt netværk og en mentor højt og invester i det.

Til kvinder med et ønske om at starte en bestyrelseskarriere:

Gør dit ønske synligt for de relevante beslutningstagere. Fortæl dit netværk om din ambition. Gør dig parat til jobbet – deltag i en bestyrelsesuddannelse og følg med i den offentlige debat om bestyrelsesarbejde. Deltag i foreninger/netværk for bestyrelsesmedlemmer. De er rigtig gode.

Personligt finder jeg det meget motiverende at være i bestyrelser, som arbejder dedikeret med både ambitiøse økonomiske mål samt målbare mål i forhold til øvrige stakeholders, herunder også samfundet. Det er imponerende at se, hvorledes dygtige ledelser er rykket markant på dette område i seneste år, og herligt når man får mulighed for at blive en del af en sådan proces.

Kandidat Louise Knauer

LOUSE KNAUER, 38

 • Board Member: Solar Group
 • Board Member: SKAKO
 • Board Member: REKOM Group A/S
 • Board Member: DanaWeb A/S
 • Board Member: Group Online A/S

Former Senior Executive VP, TDC.

http://linkedin.com/in/louise-knauer

God ledelse for mig er, at få det bedste frem i alle på holdet. Sætte en klar retning, men have folk med dig. Og så husk på at alle er ikke ens og ikke skal ledes ens

Mit bedste karriereråd er, at man skal stole på sin intuition, og at man kan lære noget af alle på sin vej. Og huske på, at man skal skabe den rejse, der udløser mest energi i sig selv.

Som bestyrelsesmedlem skal man bidrage med ekstern inspiration for at løfte ambitionen, sikre at man ser fremad, løfter hovedet og taler om både muligheder og risici. Og så er den vigtigste rolle at guide direktionen til at blive den størst mulige succes.

Mit mål er, at min indsats har betydning, og at have et formålsrigt liv beriget med mange læringskurver – så jeg kan være en stolt rollemodel for min børn.

MARIANNE DAHL, 47

Managing Director and Partner, Boston Consulting Group.

Former Board Member due to requirement of new position, January 2022: DFDS, TDC Group.

Former:  VP Sales, Marketing & Operations, Western Europe and General Country Manager/CEO, Denmark & Iceland, Microsoft.

http://linkedin.com/in/marianne-dahl-dk

https://www.lederstof.dk/marianne-dahl-det-kraever-mod-at-vise-sin-saarbarhed

Bestyrelsen vigtigste opgaver er at sikre:

 • Den rette ledelse af selskabet
 • Den rette strategi for selskabet
 • Den rette governance & compliance for selskabet

Det er i de senere år blevet vigtigere med Digitale kompetencer, ESG kompetencer og Geopolitiske kompetencer i tillæg til traditionelle bestyrelseskompetencer indenfor strategi, finans, compliance og industriforhold.

Det er vigtigt for mig, at bestyrelser sammensættes med et bredt kompetencesæt (diversitet), og at vi lykkes med at sætte disse kompetencer i spil i bestyrelsesarbejdet til værdi for selskabet (inklusion).

Jeg tager en pause fra bestyrelsesarbejdet, qua min nye rolle som rådgiver – men jeg glæder mig til at genoptage det på et senere tidspunkt i min karriere – og til at introducere endnu flere forskelligartede profiler til bestyrelsesarbejdet.

Kandidat Marianne Wiinholt

MARIANNE WIINHOLT, 56

Executive VP & CFO: Ørsted.

 • Board Member: Norsk Hydro
 • Board Member: Coloplast

CFO of the Year 2019

http://linkedin.com/in/marianne-wiinholt-832b7169

Som leder og bestyrelsesmedlem er min tilgang at skabe en forståelse af, hvor jeg virkelig kan bidrage. Det kan f.eks. være værdiskabelse, risikostyring eller bæredygtighed.

Jeg skal også altid være åben for selv at lade mig udfordre, og det gøres bedst ved at blive eksponeret i flere virksomheder og netværk.

METTE VESTERGAARD, 55

CEO, DHI

 • Board Member: Axcel
 • Board Member: DESMI
 • Board Member: CBS

Former: Executive VP, LEO Pharma.

http://linkedin.com/in/mette-vestergaard-03090b4

Kandidat Rina Asmussen

RINA ASMUSSEN, 62

CEO, RA-Consulting

 • Board Member: Jyske Bank
 • Board Member: PFA Invest
 • Deputy Chairman: BRFfonden and BRFholding
 • Deputy Chairman: Fonden for Håndværkskollegier

Former:  EVP, Danske Bank and Partner, Stanton Chase International.

http://linkedin.com/in/rina-asmussen-31ba071

Bestyrelsesarbejde er meningsfuldt for mig, fordi jeg kan bruge mine mange års erfaring med forretningsudvikling og ledelse og bidrage til virksomhedernes udvikling. Ikke mindst i en tid med stort fokus på digital og bæredygtig omstilling.

Kandidat Vibeke Krag

VIBEKE KRAG, 59

 • Board Member: ATP
 • Board Member: Heimstaden Bostad AB and Heimstaden
 • Board Member: Gjensidige
 • Board Member: Nykredit and Nykredit Realkredit A/S
 • Board Member: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Member of Nomination Committee, Københavns Universitet.

Former CEO: Codan Forsikring A/S.

http://linkedin.com/in/vibeke-krag-28a36827

God ledelse er for mig svært at sætte på formel. Vigtigt er formålsdrevet ledelse, gerne med samfundsmæssig nytte. I en foranderlig og tiltagende kompleks verden, er det at kunne lytte med ydmyghed en kernekvalitet. At kende sin virksomhed i detaljen og lytte – også til de, der ikke normalt præsenterer.

Organisationer har oftest en kollektiv viden, der kan løse de fleste udfordringer. Dertil vedholdenhed og målfasthed. Det lyder så enkelt, men er i praksis svært, når der hele tiden er nye forhold, der konkurrerer om opmærksomheden.

Personligt kan jeg blive næsten helt lykkelig, når vi i et team bygger på hinandens ideer, sammen kommer frem til de bedste løsninger og holder hinanden fast på det.