Kriterier for nominerede


Women’s Board Award skal synliggøre den pulje af kvinder, der er på vej til de fremtidige topposter i bestyrelserne.

I udvælgelsesforløbet indgår et omfattende analysearbejde, hvor der er identificeret et antal danske kvinder, der har kompetencer og kvalifikationer i henhold til de krav, der stilles til bestyrelsesmedlemmer i større virksomheder.

En short list på udvalgte kandidater er efterfølgende vurderet på en skala fra 1-5 i relation til følgende kriterier:

  • Minimum 10 års økonomisk‐/resultatansvar i direktion (som registreret direktør) fra relevante virksomheder – Strategi, Business Development, Organisationsudvikling samt M&A
  • Er bestyrelsesmedlem i større selskab ‐ +700 M DKK i omsætning og har væsentlig bestyrelseserfaring
  • Er interesseret i formandsposter fremadrettet – både i hjemland og internationalt
  • Er aktiv stillingstager og synlig i bestyrelsesdebatten
  • Kan agere rollemodel som ”morgendagens bestyrelseskvinde”

Kandidaterne kan ikke besidde en bestyrelsesformandsposter, men vurderes til at have potentialet til dette.

Endeligt er udvalgt et antal  kandidater, der har været igennem et interviewforløb hos Alumni, og der er yderligere indhentet referencer fra bestyrelsesformænd i de bestyrelser, hvor kandidaterne er medlem. På dette grundlag afgiver juryen deres stemmer og vælger modtageren af Women’s Board Award.