Kirsten Aaskov Mikkelsen

  • Partner og statsautoriseret revisor, Deloitte
  • Revisor og rådgiver for børsnoterede samt store danske og internationale virksomheder samt leder af Clients & Industries i Deloitte Danmark

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN

Mangfoldighed i ledelse handler om at skabe en bedre forretning ved at sikre, at intet ledelsesmæs-sigt potentiale går til spilde. Diversitet giver således god forretningsmæssig mening. Dertil kommer, at vi kan øge den samlede værdiskabelse i samfundet ved at bringe forskellige kompetencer i spil og dermed påvirke vores globale konkurrenceevne positivt.

At hylde kvindelige bestyrelsesmedlemmer handler derfor i høj grad om at se ledelsespotentialet fremfor kønnet og hylde kompetente og kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, der skaber resultater og gør en forskel.