Kirsten Aaskov Mikkelsen

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN

”Mangfoldighed i ledelse handler om at skabe en bedre forretning ved at sikre, at intet ledelsesmæssigt potentiale går til spilde. Diversitet giver således god forretningsmæssig mening. Dertil kommer, at vi kan øge den samlede værdiskabelse i samfundet ved at bringe forskellige kompetencer i spil og dermed påvirke vores globale konkurrenceevne positivt. At hylde kvindelige bestyrelsesmedlemmer handler derfor i høj grad om at se ledelsespotentialet frem for kønnet og hylde kompetente og kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, der skaber resultater og gør en forskel.”

  • Partner og statsautoriseret revisor, Deloitte.
  • Revisor og rådgiver for børsnoterede samt store danske og internationale virksomheder samt leder af Clients & Industries i Deloitte Danmark.