Merete Eldrup

  • Merete EldrupAdministrerende direktør,  TV2 Danmark
  • Bestyrelsesmedlem Rambøll Gruppen, Gyldendal A/S, Foreningen Nykredit, Nyrkredit Realkredit og Nykredit Holding

MOTIVATIONEN FOR AT DELTAGE  I JURYEN

Jeg skylder den yngre generation af kvinder at beskrive en tydelig vej til bestyrelsesarbejde.

Blandt de positive tiltag, vi kan iværksætte, er:

  • Et samfundsmandat til ændrede barselsregler
  • Et virksomhedstiltag, der løfter kvinder frem til at forfølge muligheden
  • En privat dialog om deling af opgaver

For Danmarks skyld, skal vi bruge kvinderne – ellers er det ikke optimalt”

 “Man skal øve sig meget for at forstå bestyrelsesrollen – rigtig meget!”