Jørgen Huno Rasmussen

Jørgen Huno

Jørgen Huno Rasmussen har en solid erhvervskarriere bag sig som CEO i Hoffmann A/S og FLSmith og besidder i dag en række professionelle bestyrelsesposter. Derudover er han adjungeret professor på CBS.

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN:

“Diversitet i bestyrelser er et godt, men for lidt benyttet middel til at øge værdiskabelsen. Det er det næste mål i den udvikling, der blev indledt med kvindernes entre på arbejdsmarkedet. Det kræver tålmodighed og mange små skridt at nå målet. En af forudsætningerne er gode rollemodeller, og hertil bidrager WBA.”

  • Bestyrelsesformand i Lundbeckfonden
  • Bestyrelsesformand i LFI A/S
  • Bestyrelsesformand i TryghedsGruppen smba
  • Bestyrelsesformand i Tryg Forsikring A/S
  • Næstformand i Haldor Topsøe A/S
  • Næstformand i Rambøll Group A/S
  • Næstformand i Terma A/S
  • Bestyrelsesmedlem i Otto Mønsted A/S
  • Bestyrelsesmedlem i Thomas B. Thriges Fond
  • Bestyrelsesmedlem i Bladt Industries A/S