Formål med Women’s Board Award

Den norske bestyrelsesorganisation, Styreinformasjon AS, lancerede Gabrielsen Award i 2010 med afsæt i den norske regerings indførelse af kønskvotering i bestyrelser. Prisens formål var at sætte positivt fokus på kompetencer – ikke på køn – og prisen er uddelt i Norge hvert år siden. Stor nordisk interesse for prisen har betydet, at prisen siden 2011 også er uddelt i Sverige og blev lanceret i Danmark i 2014, hvor navnet blev ændret til ‘Women’s Board Award’.

Hovedpartnere i Norge er Bene Agere Norden, AIG og Alumni.
Hovedpartnere i Sverige er Grant Thornton, AIG og Alumni.
Hovedpartnere i Danmark er Alumni, AIG, Ledernes Hovedorganisation og Deloitte.
Hovedpartnere  i Finland er AIG og Alumni.

Med ny lov i DK pr. 1. april 2013, der pålægger 1100 danske virksomheder at sætte fokus på kvinder i ledelse og bestyrelser, giver det anledning til en proaktiv indsats. Carlsberg er en af de virksomheder, der har valgt at sætte positivt fokus på udfordringen, og der er fra mange virksomheder en meget tydelige interesse, som prisuddelingen ønsker at understøtte.

Læs kronik bragt i Berlingske Tidende af Country Manager, journalist, Susanne Hoeck

Formål med Women’s Board Award:

  • At inspirere til, hvordan diversitet øger værdiskabelsen i bestyrelser for virksomheder
  • At sende signal til danske virksomheder om, at det giver gevinst at handle proaktivt fremfor reaktivt
  • At vende negativt fokus fra køn og ligestilling til positivt fokus på kompetencer, ressourceudnyttelse og resultater i bestyrelser
  • At synliggøre inspirerende, kvindelige rollemodeller, som er bestyrelsesmedlemmer og på vej til næste skridt som bestyrelsesformænd.