Bodil Nordestgaard Ismiris


Bodil Nordestgaard Ismiris er viceadministrerende direktør i Ledernes Hovedorganisation, en interesseorganisation, der repræsenterer 125.000 medlemmer. Organisationen er sat i verden for at varetage lederes interesser og levere professionel og målrettet service til medlemmerne.

MOTIVATION FOR AT DELTAGE I JURYEN: 

”Skal vi imødekomme fremtidens komplekse udfordringer, skal diversiteten i ledelser og bestyrelser øges. Jeg kan ikke komme i tanke om andre områder, hvor man sløser ligeså meget med ressourcerne, som vi gør inden for ledelse.  Hvis erhvervslivet vil undgå om føje år at blive tvangsfodret med kvindekvoter, så er det på tide at få hænderne op af skødet.
Flere peger på ’benchmarking’ som et muligt supplement til den danske model for kvinder i ledelse. Jeg tilslutter mig, at der laves en offentlig tilgængelig liste, hvor man kan sammenligne, hvor godt virksomheder og bestyrelser i samme branche klarer sig. På den måde får dem, der gør det godt, et skulderklap, og forhåbentlig begynder virksomhederne at betragte kvinder i ledelser og bestyrelser som et konkurrenceparameter”

Ledernes Hovedorganisation tilbyder medlemmerne kompetenceudvikling, karrieresparring og hjælp til ansættelsesretslige spørgsmål, dagpenge og forsikringer. Samtidig er Lederne optaget af at sikre lederes faglige og politiske interesser. Det gør Lederne ved at sætte ledere og ledelse på dagsordenen og søge indflydelse på rammer og vilkår for udførelse af ledelsesgerningen.