Anders Dons, CEO, Deloitte

Purpose, diversitet og inklusion som driver for bæredygtig vækst

Virksomheders vigtigste mål er ikke længere profit. Virksomheder skal være formålsdrevne og fokusere på bæredygtige løsninger, der skaber meningsfuld værdi for medarbejdere, kunder, partnere og samfund. Millennial-generationen vil kun arbejde for virksomheder, der har et klart formål og skaber en fleksibel arbejdsplads. Kunderne stiller krav til virksomhederne om at samarbejde med diverse teams. Og vi har et ansvar overfor at gøre vores samfund bæredygtigt på den lange bane.

Vi er jo i et eksperthus, så her kommer lidt fakta: 90% af verdens topledere mener, at klimaforandringerne vil påvirke deres forretning negativt, og halvdelen ser nu håndtering af klimaet som denne generation af lederes vigtigste ansvar. Det viser vores årlige globale lederundersøgelse om overgangen til Industri 4.0., som er præsenteret på Davos i sidste uge. Verdens ledere har stadig som topprioritet, at de gerne vil føre deres virksomhed ind i den fjerde industrielle revolution med vækst og sorte tal på bundlinjen. Men det er et jordskred, at lederne nu udtrykker så markant øget bekymring for effekterne af klimaforandringerne og knapheden på ressourcer. De ser det i stigende omfang som et medansvar at finde løsninger på samfundsproblemer men også som en forretningsmæssig nødvendighed og mulighed.

Hvis vi skal lykkes med at forene globale klimaløsninger med bæredygtig vækst og en attraktiv arbejdsplads for de dygtigste talenter, er der behov for bæredygtigt og inkluderende lederskab, der sætter purpose øverst på dagsordenen og favner diversitet – i ledelse såvel som i teams. Det betyder også, at vi skal have flere kvinder i ledende stillinger – en agenda som vi desværre endnu ikke er lykkes helt med i Deloitte, men som vi er enormt committet til at nå.

Vejen til inkluderende ledelse lyder måske let, men det er faktisk svært. Personligt bliver jeg udfordret af min egen ubevidste bias og bliver ofte fristet til at ansætte folk, der ligner mig. Men jeg ved, at det ikke er bæredygtigt for vores forretning og for vores teams, hvis vi ikke omfavner mangfoldighed mere. Så vi har flere programmer på plads til at fremme mangfoldighed, respekt og inkludering og tilbyde værktøjer til at håndtere de udfordringer, der følger med stigende mangfoldighed i vores teams. Fordi vi skal have succes på denne dagsorden.

Vi træner vores ledere i inkluderende ledelse. Et eksempel er vores halvårlige Impact Summit, hvor vi samler 100+ ledere til en workshopdag for at være ærlige om de udfordringer, vi står over for, mens vi træner og udvikler vores ledelsesevner.

Et par erfaringer fra vores arbejde, som jeg vil dele med jer, er:

– Vi har allerede ledere med gode intentioner hos Deloitte, og vi er i stand til at løse teamudfordringer ved at bruge vores inkluderende evner. Når vi virkelig vil. Men i vores daglige praksis er vi nødt til at gøre ledelse til en prioritet, der ikke udsættes på grund af andre prioriteter.

– Vi er nødt til at inkludere forskellige profiler og evner i vores teams for at lykkes med vores vision og strategi. At sikre en inkluderende kultur kræver ledelse og viden om, hvordan vores egen ubevidste bias påvirker vores beslutninger og adfærdsvaner.

– Vi er nødt til at overvinde vores ubevidste bias og uformelle strukturer, der hindrer kønsdiversitet i toplederstillinger. Vi har fokuseret på dette i nogle år, men halter stadig bag de lande, som vi normalt sammenligner os med. Det er vores vigtigste engagement i dag.

I dag hylder vi nogle af de dygtigste kvinder i dansk erhvervsliv. Kvinder, der udmærker sig ved at være super kompetente og inkluderende ledere. Jeg er stolt over, at vi støtter Women’s Board Award – det er et fantastisk initiativ, der er med til at fremme den dagsordenen i hele Danmark.